ΟI ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

Ο συγγραφέας του βιβλίου, ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ,
Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης με εικοσιπενταετή εμπειρία στην πλαστική χειρουργική προσώπου και έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 5.000 ρινοπλαστικές και 1.500 πλαστικές εγχειρήσεις διόρθωσης αφεστώτων ώτων, παρουσιάζει 84 περιστατικά πριν και μετά την επέμβαση, τα οποία ο ίδιος έχει χειρουργήσει, καλύπτοντας σχεδόν όλα τα είδη δυσμορφίας.

Περισσότερα για τον κ. Βασίλη Παυλιδέλη: